AITC 512GB Kingsman Gaming KE680 AIKE680M512228 M.2 2280 PCIe Gen4 x4 SSD


價格:
特價$290.00

描述

產品特色


 • 提升讀寫效能的 HMB(Host Memory Buffer)
  KE680 支援以系統記憶體做為快取的主機記憶體緩衝(HMB)技術。
  與 PCIe Gen3 相比,最大連續讀取增加約 220%、寫入增加約 220%!


產品規格


 • 傳輸介面:M.2 PCIe Gen4x4 NVMe2.0 (M-Key)
 • 硬碟外型/尺寸:M.2 2280
 • 型號:KSKE680M512228
 • 容量: 512GB
 • 操作電壓:DC3.3V ± 5%
 • 操作溫度:0°C – 70°C
 • 連續讀取速度:7400MB/s (最大值)
 • 連續寫入速度:6600MB/s (最大值)
 • MTBF:>1,500,000 hours
 • 產地:台灣
 • 保固:五年

You may also like

Recently viewed